BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA înproces de lichidare/ Licitație publică 24.01.2017

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 24.01.2017,ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzarea următoarelor bunurilor: imobilul.

Lot nr.1 – Încăperi comerciale/administrative inclusiv bunuri mobile instalate, suprafaţa – 221,1 m.p., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, str. G. Tudor 5, nr.cadastral – 0100212002.01.001.
Preţul iniţial – 3 300 900 lei. (BS047)

Lot nr.2 – Încapere locativă (apartament), suprafaţa – 113,3 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.075, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Centru, șos. Hîncești, 22a, ap. 22a.
Prețul inițial – 660 000 lei.(BS142)

Lot nr. 3 – Încapere locativă (apartament), suprafaţa – 109,0 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.088, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Centru, șos. Hîncești, 22a, ap. 57a.
Prețul inițial – 660 000 lei. (BS143)

Condiţiile pentru participare la licitaţie:

1) Cerere

2) Dovadă achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la 1 000 000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1 000 000 lei, 3)Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială.

Rechizitele bancare:

Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,

Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,

Codul fiscal : 1002600035719,

BIC: NBMDM2X,

Prestatorul Beneficiar : Banca Națională a Moldovei.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 23.01.2017, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55.

Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – şef al Secţiei Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare Iurii Cuzneţov.www.bancasociala.md , vzaloge.md.