BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA înproces de lichidare/ Licitație 31.01.2017

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 31.01.2017,ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzarea următoarelor bunurilor: imobilul.


Lot nr.1 – Constructie comercială cu suprafaţa – 815,4m.p., nr. cadastral 6701211.001.01 și teren aferent cu suprafața 0,234 ha (nr. cadastral – 6701.211.001), amplasate pe adresa: or. Rezina, str. Orhei, 2.

Prețul inițial – 1 215 000 lei. (BS004)

Lot nr.2 – Trei terenuri agricole: teren cu suprafaţa 25,06 ha cu nr. cadastral – 8512135.001, teren cu suprafaţa 7,6128 ha cu nr. cadastral – 8512136.185, teren cu suprafaţa 2,6197 ha cu nr. cadastral – 8512136.186; amplasate pe adresa: r-nul Ştefan Vodă, s. Antoneşti extravilan. Preţul iniţial – 807 003 lei. (BS099)

Lotnr.3 – ½ construcției comerciale cu suprafața 315,6 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01), încăperi cu suprafața 52,1 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01.001) și teren cu suprafața 0,0806 hacu nr. cadastral – 9602212.358, amplasate pe adresa: UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 133.

Prețul inițial – 1 369 800 lei. (BS058)

Lot nr.4 – Complexul de producere: construcție cu suprafața – 982,0 m.p. (nr. Cadastral – 0100308.120.01), construcție cu suprafața – 660,0 m.p. (nr. Cadastral – 0100308.120.02), construcție cu suprafața 245,0 m.p. (nr. cadastral 0100308.120.03), teren cu suprafața 0,711 ha și utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii și producerea mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Industrială, 27.

Preţul iniţial – 28 000 000 lei. (BS144)

Lot nr.5 – Complexul de producere: construcție cu suprafața 622,5 m.p. (nr. Cadastral – 6401213.332.01), construcție cu suprafața 28,1 m.p. (nr. Cadastral – 6401213.332.02), construcție cu suprafața 152,1 m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.09), construcție cu suprafața 176,3m.p. (nr. cadastral – 6401213.332.10) și teren cu suprafața 1,1021 ha (nr. cadastral – 6401213.332), amplasate pe adresa: or. Orhei, str. Serghei Lazo, 33.

Prețul inițial – 1 455 000 lei. (BS145)

Condiţiile pentru participare la licitaţie:

1) Cerere

2) Dovadă achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la 1 000 000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1 000 000 lei, 3)Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială.

Rechizitele bancare:

Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,

Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,

Codul fiscal : 1002600035719,

BIC: NBMDM2X,

Prestatorul Beneficiar : Banca Națională a Moldovei.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 30.01.2017, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55.

Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – şef al Secţiei Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare Iurii Cuzneţov.www.bancasociala.md , vzaloge.md.