BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA înproces de lichidare/ Licitație 22.11.2016

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 22.11.2016,ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzarea următoarelor bunurilor: imobilul, auto și etc.


Lot nr.1 – ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc. cu preţul iniţial de la 17 282 lei până la 134 380 lei. (BS060)

Lot nr.2 – Încăperi comerciale cu suprafața 265,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 0100413.109.01.265), amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 2.
Prețul inițial – 4 912 700 lei. (BS084)

Lot nr.3 – 1/3 încăperii administrativă cu suprafața 532,2 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.001), încăpere cu suprafața 49,9 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.002), încăpere cu suprafața 107,6 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.003), încăpere cu suprafața 107,4 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.006), inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Hîncești, str. M.Hîncu 120.
Prețul inițial – 2 356 000 lei. (BS056)

Lot nr.4 – ½ construcției administrative cu suprafața 256,9 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 5301206.180.01), amplasat pe adresa or. Hîncești, str. M. Hîncu 146.
Prețul inițial – 753 300 lei.(BS057)

Lot nr. 5 –Trei terenuri agricole: teren cu suprafaţa 25,06 ha cu nr. cadastral - 8512135.001, teren cu suprafaţa 7,6128 ha nr. cadastral – 8512136.185, teren cu suprafaţa 2,6197 ha cu nr. cadastral – 8512136.186; amplasate pe adresa r-nul Ştefan Vodă, s. Antoneşti extravilan.
Preţul iniţial – 896 670 lei. (BS099)

Lot nr.6 – Casă de locuit individual cu suprafața 116,0 m. p., nr. cadastral 0131129.171.01, construcție accesorie cu suprafața 26,3 m.p., nr. cadastral 0131129.171.02 și teren aferent cu suprafața 0,06 ha, nr. cadastral 0131129.171, amplasate pe adresa mun. Chișinău, or. Codru, str. Sergiu Rădăuțan, 29.
Prețul inițial – 2 891 700 lei.(BS117)

Lot nr.7 – Autoturism Chevrolet AVEO, anul 2010, numărul de înmatriculare – COX 183, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 71400 lei. (BS120)

Lot nr.8 – Autoturism Chevrolet EPICA, anul 2007, numărul de înmatriculare – CMU 321, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 84 035 lei. (BS062)

Lot nr.9 – Autoturism Chevrolet LACETTI, anul 2006, numărul de înmatriculare – CLC 102, Chişinău.
Preţul iniţial – 46 395 lei. (BS063)

Lot nr.10 – Autoturism Chevrolet AVEO, anul 2009, numărul de înmatriculare – COR 396, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 41 754 lei. (BS064)

Lot nr.11 – Autoturism Chevrolet AVEO, anul 2010, numărul de înmatriculare – COX 179, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 46 215 lei. (BS065)

Lot nr.12 – Autoturism Chevrolet AVEO, anul 2011, numărul de înmatriculare – CPJ 013, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 49 130 lei. (BS066)

Lot nr.13 – Autoturism Chevrolet CRUZE, anul 2011, numărul de înmatriculare – KAU 029, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 69 620 lei. (BS067)

Lot nr.14 – Autoturism Chevrolet LACETTI, anul 2007, numărul de înmatriculare – CMB 864, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 45 440 lei. (BS073)

Lot nr.15 – Autoturism Cadillac Escalade, anul 2011, numărul de înmatriculare–CBS 011, mun. Chişinău.
Preţul iniţial – 445 160 lei. (BS035)

Lot nr.16 – Camion Mercedes 1114D, anul 1993, numărul de înmatriculare – CLE638, mun. Chișinău. Prețul inițial – 64 300 lei. (BS0119)

Lot nr.17 – Bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiționat etc.). Cu lista bunurilor propuse spre vînzare puteți lua cunoștință pe www.bancasociala.md și pe adresa mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61. (BS051; BS052; BS053; BS054)

Condiţiile pentru participare la licitaţie:

1) Cerere

2) Dovadă achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 50 lei pentru loturi cu preţ pînă la 100 000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100 000 lei pînă la 1 000 000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1 000 000 lei, 3)Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială.

Rechizitele bancare:

Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,

Codul IBAN: MD68NB000000000035269703,

Codul fiscal : 1002600035719,

BIC: NBMDM2X,

Prestatorul Beneficiar : Banca Națională a Moldovei.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 21.11.2016, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55.

Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – şef al Secţiei Realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. – în proces de lichidare Iurii Cuzneţov.

www.bancasociala.md , vzaloge.md.